Srovnání cen

Povinné ručení je pojistka, kterou smluvní pojišťovna vyplatí v případě, že dojde k nehodě vašeho automobilu, při které je způsobena škoda na zdraví či majetku jiné osoby, tedy osoby odlišné od pojistníka (pojistník je ekonomický termín pro osobu, která platí pojistné). Povinné ručení je v současné době povinný druhem pojištění nejen v České republice, ale i v řadě okolních států. V tomto článku se na nabídku pojišťovny Allianz, v následujících článcích na další pojišťovny působící na českém trhu.

Porovnání nabídek pojišťoven nabízejících povinné ručení

Pro zjednodušení i lepší porovnání cen jsme zvolili konkrétní typ automobilu a zaměřili se na nabízené ceny i doplňkové produkty, které nám jednotlivé pojišťovny pro tento konkrétní typ vozu nabídly.

Pojišťovna Allianz

Pojišťovna Allianz nám pro daný typ motorového vozidla nabídla následující podmínky. Vybírat jsme mohli ze tří variant pojištění, a to varianty Norma, Optimal a Exclusive. Všechny tyto tři varianty zahrnovaly jako součást pojištění asistenční služby a lišily se maximální výší škody na majetku, kterou pokrývají i výší škody na zdraví. Jejich výše je uvedena v následující tabulce.

Typ škody

Pojištění Normal

Pojištění Optimal

Pojištění Exclusive

Škoda na majetku

35 milionů Kč

50 milionů Kč

100 milionů Kč

Škoda na zdraví

35 milionů Kč

50 milionů Kč

100 milionů Kč

Cena pojištění

5 420 Kč/ rok

 

Součástí těchto pojištění jsou pak ještě některé další výhody. Pojištění Normal vám jako součást pojistky ještě nabízí úrazové pojištění nezletilých dětí. Pojištění Optimal mimo toto dále pojištění poškození automobilu živelnou událostí, nebo zvířetem a úrazové pojištění řidiče. Varianta exklusiv pak ještě přidává například nárok na náhradní vozidlo.

kalkulátor havarijní pojištění na auto, jezděte bezpečně v zimě, srovnejte si povinné ručení

Povinné ručení srovnání cen