Srovnání povinného ručení

Povinné ručení jinak dle zákonných norem (především pak zákona číslo 168/1999 Sb.) obvykle nazývané jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, případně jako zákonné pojištění a je jedním z legislativou povinně vyžadovaných druhů pojištění. Toto pojištění je povinen uzavřít majitel vozidla (ať je jím fyzická osoba či osoba právnická, tedy některá z v tuzemsku působících firem). Toto pojištění je uzavíráno pro případ vzniku škody způsobené provozem konkrétního pojištěného vozidla. Škodou se v tomto případě rozumí jak škody na majetku, tak na zdraví druhých osob. Pojištění se pak obvykle netýká pouze České republiky, ale i okolních států, jejich přesný výčet pak najdete v takzvané zelené kartě (dokladu o uzavření pojistné smlouvy).

Jak již bylo zmíněno výše, povinné ručení je legislativně ukotvená povinnost majitelů vozidel, kterých není v České republice málo, uzavřít pojistnou smlouvu. Jelikož tato povinnost vstoupila v platnost v roce 1999, tento pojistný produkt nabízí v tuzemsku téměř každá pojišťovna. Pokud se rozhodnete vybrat nejvýhodnější povinné ručení pro vás a váš automobil, budete muset provádět alespoň zevrubné srovnání nabídek jednotlivých pojišťoven a finančních domů. Pojistné smlouvy pak můžete uzavřít například v následujících pojišťovnách:

 • Allianz pojišťovna

 • AXA

 • Česká podnikatelská pojišťovna

 • Česká pojišťovna

 • ČSOB pojišťovna

 • Generali pojišťovna

 • Hasičská vzájemná pojišťovna

 • Kooperativa

 • Slavia pojišťovna

 • Triglav

 • Uniqua

 • Wustenrot

Srovnání cen zákonného pojištění

Při srovnávání cen povinného ručení u jednotlivých pojišťoven pak musíte vzít v potaz především charakteristiky a stáří vašeho vozidla. Na základě zadání všech informací o vašem automobilu, pak můžete například na internetu snadno srovnávat nabídky jednotlivých pojišťoven.

kalkulátor havarijní pojištění na auto, jezděte bezpečně v zimě, srovnejte si povinné ručení

Povinné ručení srovnání cen